петък, 3 април 2015 г.

Основи на сървайвъризма: Bushcraft vs. Preparedness

Всеки, който малко или повече се интересува от темата оцеляване задължително се е срещал с двете основни концепции по темата - Bushcraft и Preparedness. В днешната статия ще се опитам максимално теоретично да обясня какво се разбира под тези две понятия и какви са разликите в двете течения, техните положителни и отрицателни страни.

Bushcraft концепцията залага на усвояването на техники и навици, помагащи на хората да оцелеят при неочаквано възникнали екстремални ситуации. Основните умения, които следовниците на това течение култивират се основават на използвенето на минимум технически средства, като се акцентира на употребата на подръчни материали за изграждане на подслон, палене на огън, добиване на вода, изработка на инструменти и т.н. Разчита се основно на собствената воля и умения, а техническите средства са приятна добавка, без която спокойно може да се оцелее.


Preparedness концепцията акцентира преди всичко на предварителната подготовка за предвиждан вероятен или не толкова сценарий за възникване на застрашаваща съществуването на индивида и семейството му ситуация. Набляга се на запасяването с различни технически средства и запаси от продоволствия и материали, като уменията и навиците се разглеждат като спомагателни елементи.


По отношение на мобилността двете концепции имат следните разлики:

Бушкрафтъра – не е обвързан с пребиваването на конкретна територия, може свободно да се придвижва във всяко необходимо направление, доколкото всичко от което се нуждае, за да изгради подслон да запали огън, да се снабди с вода и храна е с него или около него. Основно оръжие максимум знания и умения и минимум екипировка. От друга страна подготвящият се индивид е привързан към своето убежище, дом, лагер, автомобил, предвид обема на натрупаните запаси, които го ограничават в придвижването. В това отношение бушкрафтъра има по-висока мобилност и макар и неголеми, но сравнително постоянни възможности да се снабдява с необходимите за съществуването му ресурси. При подготвящия се показателят обезпеченост е на значително по-високо ниво, докато се намира в зоната за достъп на своите запаси. Ако по някаква причина подготвящият се бъде лишен от събраните си ресурси то показателят обезпечение пада до изключително ниски показатели.


Подготовка за кризистни ситуации с различна времева продължителност. 

Buchcraft последователите стартират на пръв поглед не особено стабилно при екстремна ситуация доколкото се налага оглеждане, откриване и разработване на ресурсите необходими за оцеляване, но след този първоначален етап ресурсната обезпеченост се установява на стабилно средно ниво за целия период от време, в което се налага да оцелява. Следовникът на  Preparedness философията на пръв поглед стартира отлично поради това, че още от началото той разполага с всичко нужно и има повече време за оценка на ситуацията и разработка на источници на ресурси, които да му бъдат полезни след изразходване на първоначалните запаси. Като съпоставка определено подтотвящият се има преимущество при краткосрочни извънредни ситуцаии, които може лесно и комфортно да преживее. При дългосрочни такива шансовете му за оцеляване също не са лоши, но има някои рискове, които могат да намалят сериозно шансовете му. Такъв риск предвид началната обезпеченост е подготвящият се да не започне веднага търсенето на източници на ресурси, а да го направи едва когато предварителните запаси бъдат изчерпани, което ще го постави в позиция да стартира от нулата, докато в същото време бушкрафтъра отдавна ще е осигурил за себе си стабилен ресурсен поток.

Факторът безопасност.

В този аспект бушкрфтърът е слабо защитен, доколкото разчита на това, което се намира в момента под ръка. Обезпечаването на безопасност за бушкрафтъра се постига чрез скрито придвижване, заобикаляне отдалече на опасни места и избягване на преки конфронтации, както и бързо бягство в случай на опасност. Освен това предвид минималното си оборудване и липсата на вещи с особена ценност се явява непривлекателна цел за мародерите. От друга страна подготвящият се акцентира сериозно на защитеността си и е добре въоръжен. Основополагащо е правилото „Моят дом е моята крепост” предвид това, че запасите, които генерира за възможният сценарий следва да бъде защитавани, за да си осигури комфортното оцеляване, което пък от своя страна го прави апетитна мишена за мародерите. И така докато за бушкрафтъра шансът да привлече вниманието на мародери е сравнително малък, то възможността да стане тяхна жертва, ако все пак се заинтересуват от него е много вероятна. За подготвящият се обикновено единичните мародери не са опасни, но събраните запаси могат да се превърнат в цел на групи от въоръжени грабители, на които може да се противопостави само ако има сериозна подготовка, въоръжение и запас от боеприпаси.

Възрастов профил на бушкрафтъра и подготвящият се.
 

Обикновено, но не винаги бушкрафтърите са сравнително млади хора, които нямат натрупани значително материални ценности, но се намират в добра физическа форма и имат по-висок праг на адаптивност към изменящите се външни условия. Такива хора притежават и сравнително малък бюджет за оборудване и екипировка. От друга страна подготвящите се индивиди са в по-зряла възраст от тридесет години и повече, със семейства и определен запас от материални ценности. Тези хора са готови  да напуснат базата си само при крайна необходимост и предвид възрастта си, а и тази на семейството им не са толкова приспособени към номадския начин на живот, но за това пък разполагат със сравнително по-големи бюджети, които изразходват за създаването на запаси и закупуване на снаряжение.

И така след като разгледахме разликите между концепциите Bushcraft и Preparedness следва да обобщим, че всъщност в чистия си вид те се срещат изключително рядко, доколкото повечето оцеляващи предпочитат да вземат най-доброто и от двете. Това е и моят избор – златната среда, която прави индивида способен да оцелее както без никакви предварителни ресурси, само с умения, воля и креативност, така и с използване на достиженията на цивилизацията, които определено улесняват както съвременния живот, така и оцеляването.

ВИЖТЕ ОЩЕ:
1. Основи на сървайвъризма: Пирамида на оцеляването
2. Основи на сървайвъризма: Степенуване на приоритетите
3. Основи на сървайвъризма: Оцеляване при земетресение
4. Основи на сървайвъризма: Ако извършим престъпление

Няма коментари:

Публикуване на коментар